วีเหลี่ยม กรุ๊ป

info@william.co.th


วีเหลี่ยม กรุ๊ป

Full Description


บจก. วีเหลี่ยม กรุ๊ป
ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรโรงโม่หิน, เครื่องย่อยหิน, เครื่องตี, คอนเวเยอร์, ตะแกรงสั่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

22/1 หมู่ 10 อาคารวีเหลี่ยม กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

22/1 Moo 10, William Bldg., Kanchanaphisek Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-0101-4, 0-2454-7851-7

Fax

0-2454-2816

วีเหลี่ยม กรุ๊ป

info@william.co.th


วีเหลี่ยม กรุ๊ป

Full Description


บจก. วีเหลี่ยม กรุ๊ป
จำหน่ายเครื่องสั่น, ฟิดเดอร์สั่น, ตะแกรงสั่นและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

22/1 หมู่ 10 อาคารวีเหลี่ยม กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

22/1 Moo 10, William Bldg., Kanchanaphisek Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-0101-4, 0-2454-7851-7

Fax

0-2454-2816

%d bloggers like this: