สกรีน มีเดีย


สกรีน มีเดีย

Full Description


บจก. สกรีน มีเดีย
ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์สกรีน สติกเกอร์และงานโฆษณาที่อยู่ (ภาษาไทย)

485 จันทน์ 16 จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

485 Chan 16, Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2286-7279

Fax

0-2287-4755

%d bloggers like this: