สุมิ ออร์คิด

pichet-19@hotmail.com


สุมิ ออร์คิด

Full Description


หจก. สุมิ ออร์คิด
จำหน่ายอุปกรณ์ลม นิวเมติก ไฮดรอลิก ข้อต่อลม ข้อต่อทองเหลืองที่อยู่ (ภาษาไทย)

527/12 วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

527/12 Wongsawang Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2912-2346-9, 0-2556-1181-5

Fax

0-2913-2670, 0-2556-1186

สุมิ ออร์คิด

pichet-19@hotmail.com


สุมิ ออร์คิด

Full Description


หจก. สุมิ ออร์คิด
จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิกและข้อต่อลม-สายลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

527/12 วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

527/12 Wongsawang Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2912-2346-9, 0-2556-1181-5

Fax

0-2913-2670, 0-2556-1186

Category (หมวดหมู่)

สุมิ ออร์คิด

pichet-19@hotmail.com


สุมิ ออร์คิด

Full Description


หจก. สุมิ ออร์คิด
จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติก ไฮดรอลิกและข้อต่อลม-สายลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

527/12 วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

527/12 Wongsawang Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2912-2346-9, 0-2556-1181-5

Fax

0-2913-2670, 0-2556-1186

Category (หมวดหมู่)

สุมิ ออร์คิด

pichet-19@hotmail.com


สุมิ ออร์คิด

Full Description


หจก. สุมิ ออร์คิด
จำหน่ายอุปกรณ์ลม นิวเมติก ไฮดรอลิก ข้อต่อลม ข้อต่อทองเหลืองที่อยู่ (ภาษาไทย)

527/12 วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

527/12 Wongsawang Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2912-2346-9, 0-2556-1181-5

Fax

0-2913-2670, 0-2556-1186

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: