สุรพล ฟู้ดส์

jankacw@surapon.com, info@surapon.com


สุรพล ฟู้ดส์

Full Description


บมจ. สุรพล ฟู้ดส์
อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งที่อยู่ (ภาษาไทย)

247 เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

247 Thepharak Rd., Thepharak, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2385-3038-54

Fax

0-2385-3176, 0-2385-4183

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: