สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส

marketing@sisc.co.th, sisc@samart.co.th


สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส
จำหน่ายเครื่องชั่ง, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

130 พหลโยธิน 32 พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

130 Phahonyothin 32, Phahonyothin Rd., Chankasem, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2579-9331, 0-2579-5222, 0-2941-7323-5

Fax

0-2579-9759

%d bloggers like this: