ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์


ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์

Full Description


บจก. ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์
จำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา เครื่องตอกบัตรที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/5 สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

47/5 Sukhumvit 68 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8844, 0-2744-8800

Fax

0-2744-8801

ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์


ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์

Full Description


บจก. ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์
จำหน่ายมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ เครื่องฉายภาพและจอรับภาพที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/5 สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

47/5 Sukhumvit 68 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8844, 0-2744-8800

Fax

0-2744-8801

ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์


ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์

Full Description


บจก. ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์
จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน พร้อมบริการช่างเทคนิคหลังการขายที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/5 สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

47/5 Sukhumvit 68 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8844, 0-2744-8800

Fax

0-2744-8801

ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์


ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์

Full Description


บจก. ออฟฟิศ แคร์ เซ็นเตอร์
จำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่อยู่ (ภาษาไทย)

47/5 สุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

47/5 Sukhumvit 68 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2744-8844, 0-2744-8800

Fax

0-2744-8801

%d bloggers like this: