อินดัสเทรียล โซลูชั่น อัลลายแอนซ์


อินดัสเทรียล โซลูชั่น อัลลายแอนซ์

Full Description


บจก. อินดัสเทรียล โซลูชั่น อัลลายแอนซ์
ผลิตเครื่องจักรตามแบบ อะไหล่ งานสร้างจิ๊กฟิกเจอร์ งานสร้างถังไซโลที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/22 อาคารไอยรา ห้อง 707 จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

Address (English)

2/22 Chan Rd., Thungwatdon, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2678-9107-8

Fax

0-2678-9109

%d bloggers like this: