อีโมริ เอ็นไวรอนเมนทอล โปรดักส์

emori_en@yahoo.com


อีโมริ เอ็นไวรอนเมนทอล โปรดักส์

Full Description


บจก. อีโมริ เอ็นไวรอนเมนทอล โปรดักส์
ผลิต จำหน่าย และติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย, ซ่อมประตูระบายน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

452 เฉลิมสุข วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

452 Chaloemsuk, Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2941-2124-5

Fax

0-2561-3662

Category (หมวดหมู่)

อีโมริ เอ็นไวรอนเมนทอล โปรดักส์

emori_en@yahoo.com


อีโมริ เอ็นไวรอนเมนทอล โปรดักส์

Full Description


บจก. อีโมริ เอ็นไวรอนเมนทอล โปรดักส์
ผลิตและจำหน่ายท่อและอุปกรณ์เหล็ก, สเตนเลส, PE, PVC, หน้าแปลนเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

452 เฉลิมสุข วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

452 Chaloemsuk, Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2941-2124-5

Fax

0-2561-3662

%d bloggers like this: