เค.แอล.เอส. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส


เค.แอล.เอส. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. เค.แอล.เอส. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ออกแบบ สร้างและซ่อมเตาอุตสาหกรรมและเตาเผาขยะควบคุมมลภาวะที่อยู่ (ภาษาไทย)

17/19 หมู่ 2 เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

17/19 Moo 2, Phetchakasem Rd., Nongkhangphlu, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2457-9520-9

Fax

0-2457-3937

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: