เด็กซ์ตร้า เอเซีย

dextraasia@dextragroup.com


เด็กซ์ตร้า เอเซีย

Full Description


บจก. เด็กซ์ตร้า เอเซีย
ผลิตและส่งออกวัสดุก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

247 อาคารลุมพินี 2 ชั้น 5 สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

247 Lumphini 2 Bldg., 5th Fl., Sarasin Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2651-9027

Fax

0-2651-8000

%d bloggers like this: