เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง

company@therm-eng.com


เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
ผลิต ออกแบบและจำหน่ายระบบคัดแยกขยะ ระบบกำจัดกลิ่นและจัดการมูลฝอยที่อยู่ (ภาษาไทย)

11/72 หมู่ 4 ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

11/72 Moo 4, Chang Akat Uthit Rd., Sikan, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2900-2918-9, 0-2928-2215-6

Fax

0-2928-2217

เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง

company@therm-eng.com


เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
ออกแบบและสร้างเตาเผาขยะปลอดมลภาวะ และจัดสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

11/72 หมู่ 4 ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

11/72 Moo 4, Chang Akat Uthit Rd., Sikan, Donmueang, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2900-2918-9, 0-2928-2215-6

Fax

0-2928-2217

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: