เพียวละมุน

narongsorn@puramun.co.th


เพียวละมุน

Full Description


บจก. เพียวละมุน
ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องจ่ายน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

276 เทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

276 Thianruammitr Rd., Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2274-4950-1

Fax

0-2274-4870

Category (หมวดหมู่)

เพียวละมุน

narongsorn@puramun.co.th


เพียวละมุน

Full Description


บจก. เพียวละมุน
ผลิตและจำหน่ายตู้น้ำร้อน น้ำเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

276 เทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

276 Thianruammitr Rd., Samsen-Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2274-4950-1

Fax

0-2274-4870

%d bloggers like this: