เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก บจก.

fg1@p-flex.com


เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก บจก.

Full Description


ผลิตและจำหน่ายบล็อกพิมพ์ สำเร็จรูป เพลท ไดคัทที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/75 หมู่1 สินสาครนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Address (English)

30/75 Moo 1, Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Chetsadawithi Rd., Khok Kham, Mueang,

Zip code

74000

Tel.

0-3445-2365-7, 0-2789-5595

Fax

0-3445-2368-71

%d bloggers like this: