เอ็น เอส เค ออลซายน์

nsk_alsign@yahoo.com


เอ็น เอส เค ออลซายน์

Full Description


บจก. เอ็น เอส เค ออลซายน์
ผลิตป้ายนีออนไลต์, ป้าย Mimic, ป้ายพลาสติกและป้ายโลหะที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/16 หมู่ 4 ซีพีเอช ทาวเวอร์ เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

68/16 Moo 4, CPH Tower, Phetchakasem Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2801-2631-4

Fax

0-2801-2630

เอ็น เอส เค ออลซายน์

nsk_alsign@yahoo.com


เอ็น เอส เค ออลซายน์

Full Description


บจก. เอ็น เอส เค ออลซายน์
ออกแบบและก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/16 หมู่ 4 ซีพีเอช ทาวเวอร์ เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

68/16 Moo 4, CPH Tower, Phetchakasem Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2801-2631-4

Fax

0-2801-2630

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: