แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย)

apcthailandnet@gmail.com


แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย)
ซ่อมและทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/114 หมู่ 5 บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/114 Moo 5, Bangna-Trad Rd., Km.57 Khlong Tamru, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3846-8340-9

Fax

0-3846-8350

%d bloggers like this: