แอล พี นครธน

limpaper@ksc.th.com


แอล พี นครธน

Full Description


บจก. แอล พี นครธน
จำหน่ายกระดาษทั้งในและต่างประเทศ, กระดาษกล่องบรรจุภัณฑ์, กระดาษ A4ที่อยู่ (ภาษาไทย)

168 สิรินธร 7 สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

168 Sirinthon 7, Sirinthorn Rd., Bangbamrhu, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2886-5000-7

Fax

0-2435-5732

%d bloggers like this: