โปรมาร์ค

promark@promark.co.th


โปรมาร์ค

Full Description


บจก. โปรมาร์ค
จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่อง-อุปกรณ์-หมึกพิมพ์วันเดือนปีผลิต เครื่องพิมพ์และติดสติกเกอร์อัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

351/33 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

351/33 Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2719-6770-3

Fax

0-2719-6531

โปรมาร์ค

promark@promark.co.th


โปรมาร์ค

Full Description


บจก. โปรมาร์ค
จำหน่ายเครื่องพิมพ์ระบบ On-Line Thermal Transfer Printer เครื่องติดสติกเกอร์อัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

351/33 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

351/33 Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2719-6770-3

Fax

0-2719-6531

%d bloggers like this: