โรงงานกระดาษอาคเนย์

southeastpaper@hotmail.com


โรงงานกระดาษอาคเนย์

Full Description


บจก. โรงงานกระดาษอาคเนย์
ผลิตกระดาษแข็งสีเทา ขาว-หนา ตั้งแต่ 360 แกรม – 2,000 แกรม รับซื้อเศษกระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

75 หมู่ 13 สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

75 Moo 13, Suanluangruamjai, Suanluang, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2420-1260, 0-2420-4172-3

Fax

0-2420-9798

โรงงานกระดาษอาคเนย์

southeastpaper@hotmail.com


โรงงานกระดาษอาคเนย์

Full Description


บจก. โรงงานกระดาษอาคเนย์
ผลิตและจำหน่ายกระดาษแข็งสีเทา บาง-หนา รับซื้อเศษกระดาษ, รับทำลายเอกสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

75 หมู่ 13 สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

75 Moo 13, Suanluangruamjai, Suanluang, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2420-1260, 0-2420-4172-3

Fax

0-2420-9798

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: