ไทยสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง


ไทยสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. ไทยสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำหน่ายเสาเข็มอัดแรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

1019/1 พหลโยธิน (เยื้อง ททบ.5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

1019/1 Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2279-9748, 0-2279-4525-6

Fax

0-2278-4910

%d bloggers like this: