ไท่หมิงจง

thaimingjong@yahoo.co.th


ไท่หมิงจง

Full Description


บจก. ไท่หมิงจง
รับทำแม่แบบปั๊มกระดาษลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/295-297 หมู่ 13 มามีนคอนโดทาวน์ สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

99/295-297 Moo 13, Sihaburanukit Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-4153-5

Fax

0-2906-4577

ไท่หมิงจง

thaimingjong@yahoo.co.th


ไท่หมิงจง

Full Description


บจก. ไท่หมิงจง
รับพิมพ์สติกเกอร์ หนังสือ โปสเตอร์ โบรชัวร์ บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/295-297 หมู่ 13 มามีนคอนโดทาวน์ สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

Address (English)

99/295-297 Moo 13, Sihaburanukit Rd., Minburi, Minburi, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-4153-5

Fax

0-2906-4577

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: