ไฟเบอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

contact@biotech.co.th


ไฟเบอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ไฟเบอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ผลิตท่อไฟเบอร์กลาส สำหรับงานประปา ชลประทาน สถานีผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

29/31 อ่อนนุช 62 สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

29/31 On-Nut 62, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2721-0730-5, 0-2322-7162

Fax

0-2321-4854, 0-2326-8398

ไฟเบอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

contact@biotech.co.th


ไฟเบอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ไฟเบอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังสำรองน้ำ อุปกรณ์ต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย ข้อต่ออ่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

29/31 อ่อนนุช 62 สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

29/31 On-Nut 62, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2721-0730-5, 0-2322-7162

Fax

0-2321-4854, 0-2326-8398

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: