ไหมไทยซิลค์สกรีน

maithaisilkscreen@hotmail.com


ไหมไทยซิลค์สกรีน

Full Description


บจก. ไหมไทยซิลค์สกรีน
ผลิตและออกแบบรูปลอกเซรามิกบนแก้วใส ภาชนะหม้อเคลือบ สุขภัณฑ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

908/104-108 สุขุมวิท 101/1 สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

908/104-108 Sukhumvit 101/1, Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2398-7678, 0-2749-4053-4, 0-2749-4428

Fax

0-2749-4430

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: