ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ

hitech.enterprise@hotmail.com


ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ

Full Description


บจก. ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติก และไฮดรอลิก รับประกอบชุด Power Unitที่อยู่ (ภาษาไทย)

20, 22 กาญจนาภิเษก 0010 (แยก 2) กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

20, 22 Kanchanaphisek 0010, Yaek 2, Kanchanaphisek Rd., Bangphai, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2454-9078-83, 0-2867-1551

Fax

0-2454-5511

ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ

hitech.enterprise@hotmail.com


ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ

Full Description


บจก. ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก, นิวเมติก สำหรับทำน้ำพุที่อยู่ (ภาษาไทย)

20, 22 กาญจนาภิเษก 0010 (แยก 2) กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

20, 22 Kanchanaphisek 0010, Yaek 2, Kanchanaphisek Rd., Bangphai, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2454-9078-83, 0-2867-1551

Fax

0-2454-5511

Category (หมวดหมู่)

ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ

hitech.enterprise@hotmail.com


ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ

Full Description


บจก. ไฮเทค เอ็นเตอร์ไพร์ซ
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก, นิวเมติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

20, 22 กาญจนาภิเษก 0010 (แยก 2) กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

20, 22 Kanchanaphisek 0010, Yaek 2, Kanchanaphisek Rd., Bangphai, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2454-9078-83, 0-2867-1551

Fax

0-2454-5511

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: