สถาปนิก

  • YG Directory
  • February 23, 2016 14:21

When:
เมษายน 30, 2019 – พฤษภาคม 5, 2019 all-day
2019-04-30T00:00:00+07:00
2019-05-06T00:00:00+07:00
Where:
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 เมืองทองธานี
ซ. เมืองทองธานี อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
Cost:
Free
Contact:
N.C.C. Exibition Organizer Co.,Ltd.

งานสถาปนิก’62  มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้งานนี้เป็นเวทีสู่อาเซียน รวมถึงการส่งออกสินค้าไทย และ made in Asean ซึ่งงานสถาปนิกในอนาคตจะเป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญในแวดวงวัสดุก่อสร้าง เพื่อสถาปัตยกรรม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นใหเ้กิดการซื้อขายและทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สำคัญที่สุดคือการที่ประชาสัมพันธ์ความเป็นตัวตนการเป็นสถาปนิกและการเป็นสถาปนิกมีประโยชน์อย่างไรกับสังคม ซี่งเป็นหัวใจสำคัญของสมาคมวิชาชีพ หรือการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่รัฐในหลายๆ เรื่องที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะเข้าไปมีบทบาทเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ

พบกับกิจกรรมพิเศษแจกหนังสือและวารสาร จากในเครือ บริษัทเทคโนโลยีมีเดียจำกัด ได้ที่ Booth No : T610
30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562
IMPACT Challenger

Comments are closed.