เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

sungwal-k@th.nec-tokin.com


เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ผลิต ส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คาปาซิเตอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

60/76 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

60/76 Moo 19, Navanakhon Industrial Estate, Zone 2, Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2529-2470

Fax

0-2529-2477