ลิฟท์ไทยเทค

sale@liftthaitech.co.th


ลิฟท์ไทยเทค

Full Description


บจก. ลิฟท์ไทยเทค
จำหน่าย ติดตั้งและบริการลิฟต์ระบบไฮดรอลิกที่อยู่ (ภาษาไทย)

23/111 หมู่ 9 ซอย 11 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Zip code

11120

Tel.

0-2584-7295-7

Fax

0-2584-5959