งานสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตร สถานีไฟฟ้าแรงสูง และการเยี่ยมชม สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


IEEE Power & Energy Series 2024 งานสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตร “สถานีไฟฟ้าแรงสูง” และการเยี่ยมชม สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “The First Digital Gas Insulated Switchgear (GIS) Substation with Online Monitoring System in Thailand” จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)

กำหนดการ

 • สัมมนา ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 • เยี่ยมชม สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทยาใต้ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หัวข้อสัมมนา

 • ข้อกำหนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 เควี กับการไฟฟ้านครหลวง
 • ข้อกำหนดการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเอกชนระดับแรงดัน 115 เควี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • รูปแบบการจัดวาง (Single Line & Layout) และประเภทของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบ่งตาม Technology (AIS, GIS และ MTS)
 • ข้อกำหนดที่สำคัญในการออกแบบสถานีไฟฟ้า (Substation Design Criteria) ด้าน Primary System และด้านงานโยธา (Civil Work)
 • การออกแบบและการคำนวณด้าน Primary System ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
 • การออกแบบและการคำนวณการป้องกันฟ้าผ่าของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
 • การออกแบบและการคำนวณระบบลงดินของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
 • การจัดสัมพันธ์ทางฉนวนและการเลือกกับดักเสิร์จของสถานีไฟฟ้าแรงสูง
 • Digital Substation และกรณีศึกษาสถานีไฟฟ้ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการ สัมปทานกองทัพเรือสัตหีบ และสถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กรณีศึกษา การออกแบบ สถานีไฟฟ้าแรงดัน 115 kV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
เว็บไซต์: https://www.greennetworkseminar.com/substation/

434751096_1486556658804240_1117566906787253835_n

Comments are closed.