ลี-ไทยเทรดดิ้ง


ลี-ไทยเทรดดิ้ง

Full Description


หจก. ลี-ไทยเทรดดิ้ง
จำหน่ายกระดาษม้วน กระดาษม้วนพิมพ์สอดสีที่อยู่ (ภาษาไทย)

152/169 หมู่ 1 76/1 เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

Address (English)

152/169 Moo 1, 76/1, Phetchakasem Rd., Bangkhae-Nua, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-1154

Fax

0-2455-3492

%d bloggers like this: