NUMRUNG RAYON CO., LTD.


NUMRUNG RAYON CO., LTD.

Full Description


NUMRUNG RAYON CO., LTD.
Thread Distributorที่อยู่ (ภาษาไทย)

26/1 เจริญนคร 50 เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

26/1 Charoennakhon 50, Charoennakhon Rd., Bukkhalo, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2862-4877-81

Fax

0-2438-5131

Category (หมวดหมู่)