TEIJIN POLYESTER CO., LTD.


TEIJIN POLYESTER CO., LTD.

Full Description


TEIJIN POLYESTER CO., LTD.
Textileที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/1 หมู่ 3 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

1/1 Moo 3, Phaholyothin Rd., Khlong Nueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2516-8062

Fax

0-2516-9449

Category (หมวดหมู่)

TEIJIN POLYESTER CO., LTD.


TEIJIN POLYESTER CO., LTD.

Full Description


TEIJIN POLYESTER CO., LTD.ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/1 หมู่ 3 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

1/1 Moo 3, Phaholyothin Rd., Khlong Nueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2516-8062

Fax

0-2516-9449

Category (หมวดหมู่)