PRAPHA INDUSTRIAL CO., LTD.


PRAPHA INDUSTRIAL CO., LTD.
หล่อเหล็กหล่อ

Full Description


PRAPHA INDUSTRIAL CO., LTD.

Iron Casting, Aluminium and Lathe Services

yg2018_yok_praphaที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/1 หมู่ 8 พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

39/1 Moo 8, Rama II Rd., Bangkrachao, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3483-9141~2, 0-3483-9837~8

Fax

0-3483-9141~2, 0-3483-9837~8

%d bloggers like this: