TONG THAVEESIN ENGINEERING CO., LTD.


TONG THAVEESIN ENGINEERING CO., LTD.

Full Description


TONG THAVEESIN ENGINEERING CO., LTD.
Filter Distributorที่อยู่ (ภาษาไทย)

281/17-18 สีลม 1 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

281/17-18 Silom 1, Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2266-0555

Fax

0-2237-1085, 0-2267-7716

Category (หมวดหมู่)

,

%d bloggers like this: