บีพี โปรดักส์


บีพี โปรดักส์

Full Description


บจก. บีพี โปรดักส์
จำหน่ายและรับสั่งทำตะแกรงเหล็กไวร์เมชสำหรับงานเทพื้นคอนกรีต

YG2017_07_004ที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/44 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

36/44 Moo 2, Thaweewatthana, Thawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2888-9912-3

Fax

0-2888-9914