บีพี โปรดักส์ บจก.

bpbpbp2549@gmail.com


บีพี โปรดักส์ บจก.

Full Description


บริษัท บีพี โปรดักส์ จำกัด

จำหน่ายและรับสั่งทำตะแกรงเหล็กไวร์เมชสำหรับงานเทพื้นคอนกรีต

บีพี โปรดักส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/44 หมู่ 2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

36/44 Moo 2, Thaweewatthana, Thawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2888-9912~3

Fax

0-2888-9914