กระดาษเคมีไทย


กระดาษเคมีไทย

Full Description


บจก. กระดาษเคมีไทย
ผลิตกระดาษคาร์บอนเลสและเคลือบหลังที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/2 หมู่ 8 ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

77/2 Moo 8, Chalongkrung Rd., Lamplatiew, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2737-3900-1

Fax

0-2737-3902

%d bloggers like this: