กรีน ดิสคัฟเวอรี่

greendis_center@yahoo.co.th


กรีน ดิสคัฟเวอรี่

Full Description


บจก. กรีน ดิสคัฟเวอรี่
ให้บริการติดตั้งระบบน้ำพุ จำหน่ายอุปกรณ์ระบบรดน้ำต้นไม้ น้ำพุ ออกแบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย ซ่อมแซมที่อยู่ (ภาษาไทย)

64/347 หมู่ 4 บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

64/347 Moo 4, Bankluai-Sainoi Rd., Bangkhurat, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2885-7681-2

Fax

0-2885-7680

%d bloggers like this: