กรุงเทพวิทยาและเปเปอร์แลนด์


กรุงเทพวิทยาและเปเปอร์แลนด์

Full Description


บจก. กรุงเทพวิทยาและเปเปอร์แลนด์
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

691/33 จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

691/33 Charansanitwong Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-6451-5, 0-2882-4055-9

Fax

0-2434-6450, 0-2882-4060

%d bloggers like this: