กรุงเทพวิทยา (1988)


กรุงเทพวิทยา (1988)

Full Description


บจก. กรุงเทพวิทยา (1988)
นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียนที่อยู่ (ภาษาไทย)

691/33 จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

691/33 Charansanitwong Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-6451, 0-2882-4055

Fax

0-2434-6450, 0-2882-4060

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: