กลอบอลซีล


กลอบอลซีล

Full Description


บจก. กลอบอลซีล
จำหน่ายปะเก็น-ซีลที่อยู่ (ภาษาไทย)

490 10 เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

490 10, Thesabalrangsan-Nua Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2591-5256-7

Fax

0-2593-8461

Category (หมวดหมู่)

กลอบอลซีล


กลอบอลซีล

Full Description


บจก. กลอบอลซีล
จำหน่ายและบริการเครื่องอัดไฮดรอลิคที่อยู่ (ภาษาไทย)

490 10 เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

490 10, Thesabalrangsan-Nua Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2591-5256-7

Fax

0-2593-8461

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: