กล่องอุตสาหกรรม

cartonin@yahoo.com


กล่องอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. กล่องอุตสาหกรรม
ผลิตกล่องลูกฟูก, กล่องออฟเช็ต, กล่องพลาสติก, กล่องไดคัตที่อยู่ (ภาษาไทย)

38/2 ครูเพี้ยน สุขาภิบาล 5-วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

38/2 Sukhaphibal 5-Watcharaphol Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2791-9537-8, 0-2791-9534

%d bloggers like this: