กิจเจริญอ๊อกซิเย่น และเอซิทีลิน

apcthailandnet@gmail.com


กิจเจริญอ๊อกซิเย่น และเอซิทีลิน

Full Description


หจก. กิจเจริญอ๊อกซิเย่น และเอซิทีลิน
ผลิตและจำหน่ายก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน อะซิทีลีน คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1857/1 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1857/1 Phahonyothin Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2511-1631, 0-2511-1822

Fax

0-2513-5038

%d bloggers like this: