กิ้มชองฮิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต


กิ้มชองฮิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

Full Description


บจก. กิ้มชองฮิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
จำหน่ายลวดเชื่อม อุปกรณ์เชื่อมและตัดโลหะที่อยู่ (ภาษาไทย)

84, 211, 213 จักรวรรดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

84, 211, 213 Chakkrawat Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2222-3762, 0-2222-6323, 0-2222-6425

Fax

0-2223-4031

%d bloggers like this: