คณิตเอ็นจิเนียริ่ง

admin@kanitengineering.com


คณิตเอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. คณิตเอ็นจิเนียริ่ง
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

800/3-4 อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

800/3-4 Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2642-8762-4, 0-2642-9209-11

Fax

0-2246-3214, 0-2248-3006

%d bloggers like this: