คนสร้างบ้าน โปรดักชั่น

sales@homebuilders.co.th


คนสร้างบ้าน โปรดักชั่น

Full Description


บจก. คนสร้างบ้าน โปรดักชั่น
จำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1768 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1768 Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-3782, 0-2888-8256

Fax

0-2361-3781, 0-2441-2207

%d bloggers like this: