คลีนวอเตอร์ ซัพพลาย

cleanwatersupply@hotmail.com


คลีนวอเตอร์ ซัพพลาย

Full Description


หจก. คลีนวอเตอร์ ซัพพลาย
จำหน่ายและติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นสเตนเลส ออกแบบและติดตั้งระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

28 คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

28 Kubon Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2943-2687, 0-2171-1092-3

Fax

0-2943-2686

%d bloggers like this: