คอนนิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล


คอนนิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. คอนนิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บริการรับทำและซ่อมพื้นโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

140/26 หมู่ 12 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

140/26 Moo 12, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2763-7690

Fax

0-2312-4310