คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์

apcthailandnet@gmail.com


คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์

Full Description


บจก. คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์
จำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงที่อยู่ (ภาษาไทย)

244 หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 พัฒนาการ 53 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

244 Phatthanakan 53, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-9535, 0-2322-7986-9

Fax

0-2322-7990

%d bloggers like this: