คอมเทค เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท

apcthailandnet@gmail.com


คอมเทค เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท

Full Description


บจก. คอมเทค เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท
จำหน่าย ซ่อมแซม ให้เช่า แลกเปลี่ยน Screw Air Compresor, Air Dryerที่อยู่ (ภาษาไทย)

36/228 หมู่ 8 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

36/228 Moo 8, Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2967-6035

Fax

0-2967-6036