คอม-เพรส แมชชีนเนอรี แอนด์ เซอร์วิส

sales@com-press.co.th


คอม-เพรส แมชชีนเนอรี แอนด์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. คอม-เพรส แมชชีนเนอรี แอนด์ เซอร์วิส
จำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

38 ลาดพร้าว 93 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

38 Ladphrao 93, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2542-1250, 0-2935-0925, 0-2542-1690

Fax

0-2542-1256

%d bloggers like this: