จันทร์มณีพาร์ท

janmanee2000@yahoo.com


จันทร์มณีพาร์ท

Full Description


หจก. จันทร์มณีพาร์ท
ผลิตและจำหน่ายทองแดงอาร์กที่อยู่ (ภาษาไทย)

79/433 สามวา 29 สามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

79/433 Samwa 29, Samwa Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-2351

Fax

0-2906-2112

%d bloggers like this: